شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

شماره جاری: 1393، دوره 23 ،شماره 6
شاپای الکترونیکی: 2657-2008

شنوایی شناسی نشریه رسمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که مقاله­های بالینی و علوم پایه دستگاه شنوایی و تعادل و علوم وابسته را به زبان فارسی ـ انگلیسی به چاپ می‏رساند. هدف از انتشار آن بالابردن سطح دانش شنوایی­شناسان، آسیب­شناسان گفتار و زبان، متخصصان گوش، گلو و بینی، مغز و اعصاب، کودکان و زبانشناسان در زمینه شنوایی و تعادل، حفاظت شنوایی و توانبخشی مبتلایان به آسیب­های شنوایی و تعادلی است.

ـ نشریه عضو کمیته اخلاق نشر (COPE) است.

ـ این مجله حمایت انجمن علمی شنوایی شناسی ایران را دارد.


ـ بانک‏ها و نمایه‏نامه‏ها:

AcademicKeys, CINAHL, CiteFactor(Directory Indexing of International Research Journals), Directory of open Access Journals(DOAJ), EBSCO(Academic Search Complete, academic search premier, academic search R&D, CINAHL Plus with Full Text, CINAHL Plus), Electronic Journals Library , Global Impact Factor (GIF), Google scholar , Google Scholar Metrics, Hinairi, Index Copernicus, Index Medicus for the WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR), Iran Journals, Iran Medex, Islamic World Science Citation Center (ISC), LocatorPlus, Magiran, Open Academic Journals Index, Open Gate Journal, Scientific Information Database (SID), Ulrich, Universal Impact Factor, WorldCat.

نشانی مطلب در وبگاه شنوایی شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://aud.tums.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب